ข้อตกลงการใช้งาน

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน Rakakai.com แทนว่า “Rakakai” และแทนผู้ใช้งานหรือสมาชิกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดย สมาชิก ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ เว็บไซต์ www.rakakai.com และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในนามของ Rakakai ดังนี้

สินค้าที่ห้ามลงประกาศ

1.สินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ทุกชนิด และยา

2.สินค้ามือหนึ่ง ที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว คือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของสินค้านั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.กล่องสัญญาณดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Dream Box, Open Box, HD Vision , Smart Box , android box , Apple TV box

4.สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลียนแบบหรือก็อปปี้

5.Affiliate Marketing หรือลิงค์ตัวแทนโฆษณาต่างๆ เช่น Shopee Affiliate, Lazada Affiliate, Amazon Affiliate และอื่นๆ

6.ธุรกิจเครือข่ายที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่

7.โฆษณา สินเชื่อ เกินกู้ บริการเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท

8.บริการรับจำนำ, จำนอง, ขายฝาก

10.สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย เช่น น้ำยาฆ่าแมลง, ผลิตภัณฑ์ Stem cell ทุกชนิด

11.สินค้าหลุดจำนำ

12.ผิดกฎหมายทุกประเภท เช่น บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า สื่อลามก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด อาวุธ

13.อาหารที่ไม่มี อย.

14.สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิดที่มีชีวิต หรือซากสัตว์ทั้งหมด

15.สินค้าแอมเวย์มือหนึ่ง

16.ไม้หวงห้ามทุกชนิด รวมถึงไม้แปรรูปจากไม้หวงห้าม

17.หุ้น ทุกประเภท