สามารถต่ออายุประกาศสินค้าเพิ่ม 30 วัน ก่อนวันหมดอายุ 7 วัน (ไม่สามารถต่ออายุหากประกาศสินค้ายังไม่ใกล้หมดอายุ ใน 7 วัน)

1.เข้าสู่ระบบสมาชิก

2.คลิกเมนู ประกาศสินค้าของฉัน จากนั้นคลิก ต่ออายุ ดังรูป

3. ติ๊กถูกเลือก ต่ออายุ ดังรูป จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ